Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

"CPM thương hiệu của người Việt"

Định hướng CPM:

1. Công việc: “Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng thủ tục pháp lý” là mục tiêu cốt lõi của dịch vụ tư vấn CPM.

2. Phương pháp: Phương pháp đường găng “ Critical Path Method” là tôn chỉ của mọi công việc tư vấn

3. Thương hiệu: CPM phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy nhất khi khách hàng cần tìm một nhà tư vấn; đồng thời CPM phấn đấu trở thành thương hiệu tư vấn hàng đầu tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ của sản phẩm xây dựng ngày càng cao.

 

Tôn chỉ kinh doanh:

1. Thực hiện công việc đạt chất lượng, hiệu quả và đúng hẹn.

2. Trình độ, kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ là giá trị cốt lõi của công ty.

3. Phát triển hài hòa, bền vững.

4. Lắng nghe ý kiến của khách hàng qua các thông tin phản hồi để cải tiến thích nghi.

5. Tác phong chuyên nghiệp tạo sức hút ngày một gia tăng với khách hàng.