Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Khởi công Dự án: " Trụ sở chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo" (Ngày 04/3/2020)

Ngày O4/3/2020 Bảo hiểm tiền gửi Việt nam đã làm lễ khởi công Dự án: " Trụ sở chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo"

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày O4/3/2020 Bảo hiểm tiền gửi Việt nam đã làm lễ khởi công Dự án: " Trụ sở chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  tại TP Đà Nẵng và cơ sở đào tạo"

Tham dự lễ  khỏi công có đại diện của BHTG Việt nam, đại diện các nhà thầu tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát và thi công.

Công trình được xây dựng tại khu đất A3, khu đân cư Thành Lộc Đán, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP đà Nẵng.

Công trình Được thiết kế với 14 tầng nỏi và 1 tầng hầm. Diện tích xây dựng là 1035m2, trên khu đất 1850m2.

Thời gian thi công xây dụng công trình là 30 tháng.

CPM là đơn vị trúng thầu gói thầu tư vấn Quản lý dự án.

#tưvấngiámsát, #tưvấnlựachọnnhàthầu, #lậphồsơmờithầu, #quảnlýdựán, #thẩmtrathiếtkế, #tưvấnthiếtkế