Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

CÁC NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG:

 

1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình: Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Công trình Hạ tầng kỹ thuật,cầu đường, công trình thuỷ lợi.

 

2. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

3. Tư vấn Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

4. Tư vấn Thiết kế kết cấu, đối với công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp.

 

5. Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước: Đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

6. Tư vấn Khảo sát địa chất công trình.

 

7. Tư vấn Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình.

 

8. Tư vấn Lập Hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

 

9. Tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

10. Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.

 

11. San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, sử lý nền móng.

 

12. Trang trí nội ngoại thất.

 

13. Buôn bán lắp đặt thiết bị, vật tư xây dựng, máy xây dựng.

 

14. Môi giới, kinh doanh bất động sản.

 

15. Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá.

 

16. Xuất nhập khẩu, các mặt hàng công ty kinh doanh.

 

17. Dịch vụ thí nghiệm nén tĩnh, thí nghiệm vật liệu kiểm định chất lượng vật liệu.