Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Đối tác - khách hàng
Giới thiệu chung
  • Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam là doanh nghiệp Tư vấn xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101989358. CPM Là đơn vị tư vấn giám sát đạt điều kiện năng lực Hạng 1 của Tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo Điều 66 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Tin tức và Sự kiện