Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

HẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

HẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
( Xếp hạng theo điều 51 - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 )
 

Stt

Điều kiện năng lực Hạng 1 của tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo điều 51 - Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Năng lực của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam

 

1

- Có ít nhất 20 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên nghành phù hợp

Kỹ sư có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên nghành phù hợp

- Kỹ sư xây dựng, KTS : 20

- Kỹ sư cấp thoát nước: 04

- Kỹ sư điện, máy : 02

2

- Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II .

Đạt tiêu chuẩn: Xin xem bảng Một số dự án tương tự Công ty CP Tư vấn XD&QLDA Việt Nam đã tham gia ( 2006 - 2008 ) tại Việt Nam đính kèm

3

Phạm vi hoạt động:

- Được giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, và cấp IV cùng loại

Phạm vi hoạt động:

- Được giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, và cấp IV cùng loại

 

Kết luận: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam, theo điều 51 -Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ, là một nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được xếp Hạng I.