Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

HẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

HẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
(Xếp hạng theo Điều 66 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015)

STT

Điều kiện năng lực Hạng I của tổ chức Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo Điều 66 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Năng lực của Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam

1

Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

Kỹ sư có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp:

  • Kỹ sư xây dựng, KTS: 30
  • Kỹ sư cấp thoát nước: 05
  • Kỹ sư điện: 07
  • Kỹ sư khác: 06

2

Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II

Đạt tiêu chuẩn: Xin xem bảng Một số dự án Công ty CP Tư vấn XD&QLDA Việt Nam đã tham gia (2006 - 2016) tại Việt Nam đính kèm

3

Phạm vi hoạt động:

Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

Phạm vi hoạt động:

Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

 
 

Kết luận: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam, theo Điều 66 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, là một nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được xếp Hạng I.