Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

CPM-VietNam là nhà thầu TVGS và chứng nhận sự PHCL dự án BV354/TCHC/BQP

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 354/TCHC/BQP là dự án cấp I, được đầu tư xây dựng với qui mô diện tích xây dựng 3.150 m2, gồm 3 đơn nguyên cao 11 tầng nổi và 02 tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự án là trên 270 tỷ VNĐ.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 354/TCHC/BQP là dự án cấp I, được đầu tư xây dựng với qui mô diện tích xây dựng 3.150 m2, gồm 3 đơn nguyên cao 11 tầng nổi và 02 tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự án là trên 270 tỷ VNĐ.

 
Bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, Hiện nay CPM Việt Nam đang là đơn vị tư vấn giám sát và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.