Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Sơ đồ tổ chức của CPM :

/upload/9105/20140306/grab1394091816so_20do_20to.jpg

Thực hiện các công việc theo phương pháp đường găn ( Critical Path Method) luôn là mục tiêu, biểu tượng đồng thời là thương hiệu của công ty chúng tôi !