Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Lễ mở thầu các gói thầu Bệnh viện Quân y 354/TCHC

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam nhận được sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y 354/TCHC, giao trọng trách là đơn vị tư vấn đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị cho dự án xây dựng Bệnh viện Quân y 354/TCHC với quy mô 350 giường tiên tiến, hiện đại.

Đại diện Bên mời thầu Thông qua chương trình mở thầu
Đại diện Bên mời thầu Công bố các quyết định liên quan đến gói thầu
Mở Hồ sơ dự thầu công khai của từng Nhà thầu
Slide Lễ mở thầu
Slide Lễ mở thầu
Đại diện Bên mời thầu và Đại diện Tư vấn đấu thầu
Đại diện các Nhà thầu tham dự mở thầu
Đại diện các Nhà thầu kiểm tra tình trạng niêm phong trước khi mở HSDT
Đại diện Nhà thầu xác nhận các thông số do đơn vị Tư vấn đấu thầu công bố