Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Bàn Giao dự án đầu tư xây dựng công trình 10 kho trữ lúa (thóc) đợt 1 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

TVGS CPM cùng các bên liên quan bàn giao dự án đầu tư xây dựng công trình 10 kho trữ lúa (thóc) đợt 1 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (30/6/2014)

Dự án đầu tư xây dựng công trình 10 kho trữ lúa (thóc) đợt 1 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp là dự án sử dụng nguồn vốn IDA của ngân hàng thế giới và được giao cho Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ NN & PTNT làm Chủ đầu tư. 

 

Hình ảnh TVGS CPM cùng đại diện chuyên gia Ngân hàng thế giới và các bên liên quan trong buổi lễ bàn giao

 

Với mục tiêu đầu tư XD là Xây dựng thí điểm mô hình tạm trữ lúa tại các Hợp tác xã/Tổ hợp tác để nông dân có nơi tạm trữ lúa an toàn, người nông dân có thể quyết định thời điểm bán lúa thích hợp, không bán ồ ạt ngay sau khi thu hoạch để tránh thiệt hại do tư thương ép giá. Nhằm từng bước góp phần hỗ trợ và tăng thu nhập cho nông dân.

 

Với tầm quan trọng của dự án TVGS CPM cùng Nhà thầu thi công và các bên liên quan đã thực hiện công việc với tinh thân trách nhiệm cao nhất và đã hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ kế hoạch ban đầu.