Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Tin khởi công xây dựng trụ sở Ngân hàng NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ 8 tầng nổi và 01 tầng hầm

 Ngày 10/2/2012 Tại Phường Sao Đỏ-Thị xã Chí Linh, Ngân hàng NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ đã tiến hành khởi công xây dựng trụ sở Ngân hàng NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ, CPM là đơn vị Tư vấn QLDA và TVGS thi công xây dựng công trình.

Phối cảnh dự án
 

 Ngày 10/2/2012 Tại Phường Sao Đỏ-Thị xã Chí Linh, Ngân hàng NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ đã tiến hành khởi công xây dựng trụ sở Ngân hàng NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ, CPM là đơn vị Tư vấn QLDA và TVGS thi công xây dựng công trình.
Công trình được thiết kế trên khu đất hiện tại của NHNoPTNT chi nhánh Sao Đỏ, bao gồm các hạng mục:
- Nhà chính cao 8 tầng với  01 tầng hầm, diện tích xây dựng 2345m2;
- Nhà khách 4 tầng;
- Các hạng mục phụ trợ khác...
Dự kiến thời gian thi công xây dựng công trình là 16 tháng.
Tin từ CPM.