Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Dự án nhà đa năng 9 tầng Trường Cao đẳng cơ khí Luyện Kim

Công trình được xây dựng tại Xã Lương Sơn -Tp Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên. Thời gian thi công dự kiến là 22 tháng, quý IV năm 2011 công trình sẽ được đưa vào sử dụng.
CPM là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

 Ngày 05/1/2010, TrườngCao đẳng cơ khí Luyện Kim làm lễ khởi công xây dựng Nhà đa năng (9 tầng  và 1 tầng hầm)  và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Cao đẳng cơ khí Luyện Kim.
Công trình được xây dựng tại Xã Lương Sơn -Tp Thái Nguyên-Tỉnh Thái Nguyên. Thời gian thi công dự kiến là 22 tháng, quý IV năm 2011 công trình sẽ được đưa vào sử dụng.
CPM là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.