Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Tin khởi công xây dựng công trình Nhà khám 5 tầng Bệnh Viện Nội Tiết.

Tin khởi công xây dựng công trình Nhà khám 5 tầng Bệnh Viện Nội Tiết.

Ngày 03/11/2008 Bệnh viện Nội Tiết khởi công xây dựng hạng mục Nhà khám 5 tầng thuộc dự án Xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết.

Lễ động thổ đã được thực hiện ngày 18 tháng 9 năm 2008.

Công trình được xây dựng tại Xã Tứ Hiệp Huyện Thanh Trì-Hà Nội. Nhà khám 5 tầng với diện tích sàn 6350m2 được thiết kế 5 tầng. Tổng số vốn đầu tư cho hạng mục xấp xỉ 200 tỷ đồng.


Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Việt Nam(Thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát ký ngày 16/10/2008, giữa Bệnh Viện Nội Tiết và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Việt Nam).

Tin từ CPM.