Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
  • 0949319999
  • 04.22 46 33 77
Thông tin hữu ích
Đối tác - khách hàng

Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây dựng

 Công văn số 26/BXD-KTXD là công văn mới trong tháng 1 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định về chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình:
Để biết nội dung ch tiết xin nhấn vào đây!